U kunt uw verkoopopdracht verstrekken door contact met ons op te nemen. Een van onze professionals zal direct met u een afspraak maken om uw woning te komen bekijken en in de verkoop te nemen.

Uiteraard worden onze afspraken vastgelegd in een zogenaamde opdracht tot dienstverlening. Hierin staat exact vermeld welke diensten u wenst af te nemen en wat hiervan de prijzen zijn. Tevens wordt in deze opdracht tot dienstverlening de vraagprijs en de wijze van betaling vastgelegd.

Voordat wij u woning op funda en onze website kunnen plaatsen dient u een lijst van roerende zaken en een algemene vragenlijst inzake uw woning in te vullen. Middels de lijst van roerende zaken geeft u aan welke zaken eventueel bij de verkoop zijn inbegrepen of welke overgenomen kunnen worden zoals gordijnen en vitrages. De algemene vragenlijst omvat vragen inzake de toestand van uw woning en eventuele gebreken.

Vanaf 1 januari 2008 bent u als woningeigenaar verplicht om een energielabel te overhandigen bij de verkoop van uw woning. Dit label geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Uiteraard is de mate van isolatie en de zuinigheid van de diverse installaties van invloed op de energiezuinigheid van uw woning. Alleen als koper en verkoper nadrukkelijk overeenkomen geen energielabel nodig te hebben mag de verkoop geschieden zonder het leveren hiervan. Omdat uit onderzoek is gebleken dat woningen met een energielabel gemiddeld genomen sneller verkocht worden adviseert Woondirect een label te laten opstellen.

Als de makelaar uw woning komt opnemen ontvangt hij graag de navolgende stukken van u:

  • Kopie eigendomsbewijs
  • Kopie bouwtekeningen en of plattegronden

Indien uw woning een appartement betreft ontvangt hij eveneens graag:

  • Splitsingsakte
  • Huishoudelijk reglement
  • Financiel jaarverslag vereniging van eigenaren
  • Notulen laatste vergadering vereniging van eigenaren
  • Opgave servicekosten

Onze makelaars zijn vanuit de NVM verplicht uw woning te bekijken alvorens wij deze op funda en onze eigen website te plaatsen. De kosten hiervan zijn altijd inbegrepen in onze tarieven.

Onze makelaar geeft u een advies over de vraagprijs van uw woning, in onderling overleg met u zal de definitieve vraagprijs worden samengesteld waarbij u altijd akkoord dient te zijn.

Nadat uw woning op internet is geplaatst dient u een aanbetaling te doen. De hoogte van deze aanbetaling is afhankelijk van de door u afgenomen diensten. Indien u een opdracht tot automatische incasso heeft ondertekend zal de betaling enkele dagen na de plaatsing op internet worden afgeschreven. Het restant van het te betalen bedrag wordt afgeschreven nadat uw woning is verkocht of zoveel eerder dat onze dienstverlening is afgerond.

Uiteraard zullen bovenstaande afspraken op heldere wijze worden opgenomen in de opdracht tot dienstverlening.

Vrijblijvend contact

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.